Życie nie jest usłane różami. Czasami na swojej drodze musimy pokonać wiele nierówności i mnóstwo zakrętów. Musimy dokonać życiowych decyzji, których konsekwencje nie zawsze okazują się być dobre.

Decyduje sąd na rozprawie rozwodowej

Nie ma jednej reguły opisującej mechanizm łączenia się ludzi w pary. Niektórzy twierdzą, że ludzie dobierają się na zasadzie podobieństw (uzupełnień). Inni obstają za wersją przeciwną. Okazuje się, że nie ma to większego znaczenia. Dlaczego? Liczba rozwodów rośnie od lat. Dotyczy to par z w każdym wieku i z różnym stażem małżeńskim.

O ile jednak rozstanie osób dojrzałych, które mają odchowane dzieci, nie wyrządza tak dużej krzywdy tym ostatnim, tak rozwód młodych rodziców stanowi spory cios dla psychiki młodego potomstwa. W tym momencie rodzi się też praktyczne pytanie: komu przysługuje opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

O tym rozstrzyga sędzia. Wydaje on decyzję razem z orzeczeniem o ustaniu małżeństwa stron. Sędzia musi ustalić, kto będzie sprawować władzę rodzicielską nad małoletnim będącym owocem związku, czy i kto będzie płacić alimenty. Przedstawiciele władzy sądowniczej określa też zasady kontaktu z potomstwem. Robi to na podstawie materiału dowodowego, którego przedstawienie może stanowić dla rodziców niepotrafiących się porozumieć szansę na korzystny dla siebie wyrok.

Możliwa jest sytuacja, że oboje rodzice będą w jednakowym stopniu sprawować opiekę nad dzieckiem po rozwodzie. Dzieje się tak wtedy, gdy rodzice potrafią się dogadać, czyli przedstawią sądowi porozumienie wychowawcze. Co to takiego?

To rodzaj umowy dotyczącej kluczowych kwestii wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Porozumienie musi zostać zaakceptowane przez sąd, który w swojej decyzji kieruje się dobrem potomstwa. Pod uwagę weźmie dotychczasowe relacje opiekunów z dzieckiem, ich wzajemny stosunek. Jeśli sędzia uzna, że rodzice będą współpracować dla dobra swoich latorośli, wydaje decyzję o porozumieniu wychowawczym.